BLOG YAZI01

D İ Ş   P O L İ K L İ N İ Ğ İ   A Ç A R K E N   İ Ç   M İ M A R L A   Ç A L I Ş M A K   G E R E K İ R   M İ ?  

Merhaba .Bugün bir diş polikliniği açarken içmimarla çalışmak gereklimi sorusuna bir yanıt vermeye çalışacağız .


Hemen kestirmeden soruya bir cevap vermemiz gerekiyorsa ve tek bir kelime hakkımız varsa bu soruya hayır cevabı verebiliriz.Pekala poliklinik açma mevzuatını iyi bilen bir diş hekimi teknik olarak bir içmimara ihtiyaç duymadan kendi polikliniğini yapabilir .Burada  hekimin kendine sorması gereken birkaç soru vardır.

Birinci soru bütün bu süreç boyunca tam zamanlı çalışan bir  hekim olarak poliklinigin yapım aşamasına nekadar zaman ayırabileceği ikinci soru Polikilinik tasarımı gibi komplike bir işi ne ölçüde kotarabilecegi üçüncü soru bir diş hekimi olarak hangi ölçüde ortaya şık bir tasarım çıkarabilecegi ,var olan mekanı hangi ölçüde en verimli şekilde kullanabileceği ve son olarakta parça parça birçok kalemden oluşan bir poliklinik inşasının mali portresini net bir şekilde öngörülebilir hale nasıl getirebilecegi.


Şunu unutmamak lazım ,bazen evde güzel bir sofra hazırlamak ,güzel bir restoranda işini bilen deneyimli aşçıların elinden çıkan yemekten daha masraflı olabilir.Daha lezzetli daha güzel bir yemeği daha az para ödeyerek yersiniz üstelik birde zamanınızı yemek yapmakla harcamamış ve yorulmamış olursunuz.